logo firmy EatZone.pl oferującej catering dietetyczny z dostawą

EatZone sp. z o.o.

NIP: 5213643486 REGON: 146505793 Nr konta: 58 1050 1025 1000 0091 3179 7004

Polityka Prywatności EatZone Sp.z.o.o.

Ochrona danych osobowych, jak i prywatności klientów EatZone jest dla nas kluczowym aspektem, dlatego powstał ten dokument. Polityka prywatności reguluje aspekty związane z: gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji klientów EatZone.pl

 1. Dane osobowe
  1. W czasie dokonywania zamówień zestawów dietetycznych EatZone użytkownik zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Dane, o których podanie może zostać poproszony użytkownik to w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
  2. Dane osobowe użytkowników uzyskane w wyniku dokonywania zamówień przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkowników oraz wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
  3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest, jako oddzielna baza danych, zapewniająca właściwą ochronę.
  4. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy EatZone Sp.z.o.o.
 2. Wgląd, edycja, usuwanie danych klientów EatZone Sp.z.o.o.
  Każdemu klientowi EatZone SP. z.o.o. zapewniony jest dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 3. Przesyłanie wiadomości od EatZone Sp.z.o.o.
  EatZone.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości wiążą się z funkcjonowaniem EatZone Sp.z.o.o.
 4. Kontakt
  W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej polityki ochrony prywatności, warunków korzystania z cateringu EatZone, czy możliwości kontaktu, serwis sugeruje wysyłanie uwag na adres: kontakt@eatzone.pl
 5. Sprzedaż i udostępnianie danych
  EatZone Sp. Z.o.o. nie prowadzi obrotu, a także nie udostępnia w jakikolwiek sposób danych personalnych oraz adresowych swoich klientów.
 6. Zmiany
  Polityka prywatności EatZone Sp.z.o.o. może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jego wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.eatzone.pl